rock bottom

โฆษณา
โพสท์ใน วีดีโอ | ใส่ความเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นกับเว็บไซด์

โพสท์ใน แบบสอบถามความคิดเห็น | ใส่ความเห็น

รูปภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 5

คลังภาพ | ใส่ความเห็น

วิชา ธุรกิจดนตรี

13[1] เป็นวิชาที่สืบเนื่องนอกจากการเรียนดนตรีสามารถนำความรู้ความสามารถนำไปประกอบธุรกิจได้ เช่น โรงเรียนดนตรี,  ห้องบันทึกเสียง studio,  ร้านขายเครื่องดนตรี, ธุรกิจห้องซ้อมดนตรี ฯลฯ

โพสท์ใน รายวิชา | ใส่ความเห็น